2013. január 4., péntek

Probléma-reakció-megoldás (avagy világunk elhallgatott igazságairól röviden)Probléma-reakció-megoldás
(avagy világunk elhallgatott igazságairól röviden)

Probléma-reakció-megoldás. E három szón alapszik az elménk, és ahogyan irányítják, vagy irányítani tudják. David Icke, brit szabadgondolkodó író nevezte el így az egyik leghatásosabb tömegmanipulációs módszert. Ezt legjobban egy példa alapján lehet elmagyarázni és a legtökéletesebb példa erre önmaga 9/11, vagyis 2001. szeptember 11., amikor New Yorkban az ikertornyokat a porral egyenlővé tették. Kezdjük el a metódust.
A probléma önmaga az, amit megteremtesz (az ikertornyok összeomlása).
A reakció az, amit elhitetsz a médián keresztül az emberekkel és tömegfélelmet keltesz bennük egy bizonyos ellenpólus iránt – aminek megjegyzem: semmi köze az egészhez – (Al-Kaida, terrorizmus), amire ráfogod a problémát, amit te teremtettél.
A megoldás pedig az, ami a te első számú célod és, amit elhitetsz a tömeggel, hogy a problémára ekképpen kell választ adni (Afganisztán elleni háború kitörése).
Így működik manapság a tömegmanipuláció a televízió, sajtótermékek és rádió által. Néhány olyan dolgot szeretnék röviden leírni, amiről soha vagy nagyon ritkán hallunk a médiában. Legalábbis a kereskedelmi csatornákon. A világ önmaga nemcsak gazdasági, de gondolkodási válságban is van, amiatt, mert a világ kormányai és egyben az Egyesült Nemzetek Szervezete eltüntetik vagy eltorzítják azokat a képeket és eseményeket, amik az emberiség haladását a korral segítenék elő. Jelenleg megálltunk. Az idő megy, de mi állunk, mert nincs változás! Tehát mi történt vagy történik ebben a világban? Mire épül ez a mai világ, amiben élünk? Mik voltak az alapjai ennek a világnak? Nem adok magyarázatokat, csak kulcsszavakat, mivel minden embernek kötelessége az igazság után kutatnia saját magától. Rávezetést ajánlok fel:
1.       Rothschild-ház: Németországból származó zsidó bankárcsalád, aminek tagjai több országban különböző ágakat alapítottak (Nagy-Britannia, Ausztria, Franciaország). Tagjai felelősek voltak többek között a brit-amerikai háborúért (1812), az amerikai polgárháborúért (1861-1865), az oroszországi bolsevik forradalomért (1917) és Trianonért (1920). A Rothschild-ház mind a napig a leggazdagabb családok közé tartozik a Földön.
2.      Morgan-ház: Legjelesebb tagja John Pierpont Morgan, aki a 19. században Amerika egyik legbefolyásosabb bankára és ipari nagyágyúja volt. Áram- és vasútszolgáltatásban aratott sikereket. Georgia állam partjainál található a Jekyll-sziget, ami az ő birtoka volt és itt 1910. november 10-én egy titkos találkozót szervezett. A világ legbefolyásosabb emberei vettek részt e találkozón, többek között John D. Rockefeller olajbáró. Ezen a találkozón tervezték el az amerikai Federal Reserve megalakítását.
3.      Rockefeller-ház: Legjelesebb tagja: John D. Rockefeller – olajbáró -, aki a Standard Oil Company megalapítója volt és a 19. század egyik leggazdagabb embere. Az amerikai oktatás egyik atyja volt. Megjegyzem, hogy ezért néz ki úgy az amerikai oktatás, ahogyan.
4.     Illuminátusok: 18. század második felében alakult titkos társaság, aminek Bajorország a szülőföldje. A felvilágosodás idején jöttek létre, ahogyan a nevükből is kiderül (illuminati = felvilágosult). Alapítója Adam Weisshaupt volt. Fő céljai ennek a társaságnak az volt, hogy megváltoztassák a világot radikális eszközöket alkalmazva: felszámolni a családot, mint társadalmi egységet; nemzeteket elpusztítatni; centralizált világot létrehozni. De fő célja természetesen a világuralom volt, ami Weisshaupt kezében összpontosult volna.
5.      Szabadkőművesség: Többször hozzák kapcsolatba az illuminátusokkal, azonban cseppet különböznek. Ugyanúgy titkos társaságról van szó, aminek tagjai a történelem legbefolyásosabb emberei voltak. George Washington, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos és Ady Endre is szabadkőművesek voltak. A második világháború idején a Náci Németország külön elrendelte a szabadkőművesek üldözését is egy zsidó összeesküvésnek titulálva.
6.      Cionizmus: röviden megmagyarázva zsidó sovinizmust jelent. Amikor zsidó nép „kiválasztott népként” úgy érzi, hogy azt tehet, amit akar. Mai napokban is példát találhatunk rá és a legjelentősebb példa rá a Palesztinában dúló népirtás.
7.      Federal Reserve: Az USA pénzügyeinek az alapja, mivel ez az épület és intézmény bocsátja ki a mai amerikai dollárt. Az a különlegesség benne, hogy a Federal Reserve valójában nem is tartozik az államhoz, mivel egy magán-részvénytársaság kezében összpontosul. 1913-ban Woodrow Wilson írta alá azt a törvényt, ami feljogosítja a Federal Reserve intézményt az amerikai dollár kibocsátására, ezzel egy szűkebb körnek adta át Amerika egész pénzügyének irányítását. Ez az intézmény független mindentől: kormánytól, államtól, CIA-tól, FBI-tól, Legfelsőbb Bíróságtól stb. A Federal Reserve az Állami Pénzverdétől szerzi törvény által a nyomtatott bankókat és kölcsönbe adja az államnak, vagyis az állam adózik egy intézménynek. Ahhoz, hogy az állam visszafizesse a kölcsönt kamattal együtt – szüksége van a mi pénzünkre/adóinkra. Az emberi történelem legnagyobb rablását végzik mind a mai napig.
8.     11110 elnöki rendelet: John F. Kennedy, amerikai elnök által kiadott rendelet, ami a Federal Reserve intézményt megfosztja azon hatalmától, hogy amerikai dollárt bocsásson ki. A rendelet átadja a pénzkibocsátási jogot az Állami Kincstárnak (US Treasury). Néhány hónappal a rendelet bevezetése után: Kennedy Dallasban merénylet áldozata lett. Kennedy halála után Lyndon Johnson lett az új elnök, aki azonnal kidobta az 11110 elnöki rendeletet.
9.      A waterloo-i csata: Napóleon és Anglia közötti végső csata. Meg kell jegyezni, hogy Napóleon és Anglia is ugyanazoktól az emberektől vett fel kölcsönt: a Rothschild-háztól. Miután Anglia nyert, először úgy tudósítottak otthon Londonban, hogy Napóleon győzedelmeskedett. De ez nem volt igaz, miután megérkezett Angliának a háborús költségekből álló hatalmas „számla”, amit kamattal kellett visszafizetnie. Ekkor mondta azt a mondatot Rothschild Náthán: „Add nekem egy ország pénzügyeinek irányítását és nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeit!”
10.   Az 1917-es bolsevik forradalom: Mivel az amerikai polgárháború idején a cár támogatta Abraham Lincolnt, aki annak idején nagy ellensége volt a bankárhatalomnak - ez okozta halálát is – a Rothschild-ház bosszút esküdött Oroszországon. 1917-ben a cári hatalom az egyre növekvő bolsevik erőket lepénzelte és véghezvittek egy sikeres forradalmat, ami megbuktatta a Romanov-dinasztiát.
11.   Trianon: Egészen visszanyúlik az 1848-as szabadságharchoz. Ausztria a forradalom kitörésekor kölcsönt vett fel Európa egyik legbefolyásosabb bankárától, Rothschild Salamontól. Az ő kezében összpontosult a bécsi és több itáliai bank. A magyar független kormány megalakulásakor látta Rothschild, hogyha Magyarország győz, akkor Ausztria képtelen lesz visszafizetni a kölcsönt. Ez által Oroszország is kölcsönt vett fel Rothschild Salamontól hadainak a felszerelésére, hogy besegítsen Ausztriának a magyarok leverésében. Ez sikerült is. Később a kiegyezés után már jó néhány évvel, 1903-ban pápaválasztáshoz ért Európa. A Rothschild-ház Mariano Rampolla bíboros jelöltette és követelte a pápai székbe, hogy Vatikán pénzügyeire tehesse a kezeit. Azonban Ferenc József, mint az Osztrák-Magyar Monarchia katolikus nagybirodalom császára és királya megvétózta Rampolla jogát. Ez által Rampolla nem lehetett pápa, hanem helyette X. Pius lett. A Rothschild-ház megesküdött, hogy megbosszulja úgy, hogy Ferenc József birodalmát szétdarabolja. Így vezetett minden az első világháborúhoz és Trianonhoz.
12.  9/11: Itt csak röviden összegezném azt, amit az elején elmondtam. Először is: egy nagy hazugság az, hogy az Al-Kaida követte el a „merényletet”. 2 repülő repült bele a toronyba, de ha a fizikai törvényeket figyeljük, két repülő képtelen lenne arra, hogy egy tornyot emeletről emeletre lebontson, mint egy eltervezett lebontás. Mindamellett tanúk is vannak arra, hogy a repülő előtt, már történt egy robbanás az épületben. Detonáció történt. Aztán van a 7-es épület, amiről nagyon ritkán beszélnek. Abba nem repült semmilyen repülő, mégis olyan gyorsasággal omlott össze, mintha szabadesés történt volna. Megválaszolatlan kérdések halmaza. De a tények adottak: ez egy kormány által központosított lebontás volt. Egy ok arra, hogy az Egyesült Államok megtámadhassa Afganisztánt a „terrorizmus elleni háború” nevében, mivel Afganisztán nem fogadta el az amerikai dollárt az olajért fizetségként.
Még rengeteg minden hasonló elhallgatott igazsággal találkozhatunk, de ezek azok, amelyeket mindenkinek joga van tudni. Mindenkinek joga van saját kutatásokat végezni és szabadon gondolkodni. A médián kívül kell gondolkodnunk a saját elménkkel. A média azt akarja, hogy viselkedjünk úgy, ahogyan a kormány és az állam akarja. Féljünk, higgyünk és tisztelegjünk. De embertársak, mi többre születtünk!

2013. január 4.
Czáboczky Szabolcs

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése