2014. január 26., vasárnap

Tiszta hitem - bűnös dallamTiszta hitem – bűnös dallam

Tiszta hitem - bűnös dallam,
Tüzes szívem - néma katlan,
Kongó elmém - zörgő haraszt,
Ősi vérem - büszke paraszt.

Szabadságom értelmetlen,
Szolgaságom hihetetlen.
Lázadásom nevetséges,
Tehetségem lehetséges.

A nemzetem földönfutó,
Az Istenem mindentudó,
A szerelmem kapcsolatban
A hűségem rég szokatlan.

Becsületem maradias,
Keserűségem udvarias,
Vidámságom mosolytalan,
Költészetem modortalan.

Az életem szép küzdelmem,
A reményem vén szellemem,
A tudásom jó pajtásom,
A világom új rabságom.

Bolond korom – bolond évek,
Régi eszmém – jelen méreg,
Gazdag gépek – szegény lélek,
Bolond ember – bolond népek.

2014. január 26.
Czáboczky Szabolcs

1 megjegyzés: